Mag de elektriciteit worden afgesloten als de huurder geen servicekosten betaalt?

Een verhuurder van kantoorruimte en diens huurder hebben vanaf de aanvang van de huurovereenkomst een conflict over betaling van de servicekosten, welke onder meer bestaan uit de kosten van elektriciteit. Het komt er op neer dat de huurder al bijna drie jaar geen servicekosten heeft betaald. Over de verschuldigdheid van de servicekosten loopt tussen de verhuurder en de huurder een bodemprocedure.

Op enig moment is voor de verhuurder de maat vol; er zijn immers nooit servicekosten betaald terwijl de verhuurder op zijn beurt wel de leveranciers dient te betalen. De verhuurder neemt het heft in handen en sluit de elektra in het gehuurde af. De huurder start een kort geding en vordert veroordeling van de verhuurder tot onmiddellijke heraansluiting van de elektra en het hersteld houden hiervan op straffe van een dwangsom. De huurder stelt dat de verhuurder eigenrichting pleegt en daarmee onrechtmatig handelt en dat hij als huurder daardoor aanzienlijke schade lijdt.

De kantonrechter deelt het standpunt van de huurder. De kantonrechter is van oordeel dat het op deze wijze eigenmachtig afsluiten van de elektriciteit onrechtmatig is, nu er voor de afsluiting geen contractuele basis bestaat en er evenmin een vonnis is op basis waarvan de verhuurder tot afsluiting mag overgaan. De kantonrechter oordeelt verder dat er voor het innen van een vordering juridische wegen openstaan en dat de tussen partijen aanhangige bodemprocedure moet worden afgewacht. De kantonrechter wijst de gevorderde heraansluiting dus toe.

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 18 mei 2012 LJN: DW6626

Georgie Geurts

Dit artikel is tevens geplaatst op CorporatieNL. De specialisten van VBTM schrijven regelmatig artikelen voor deze website.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten