Mag ik hier roken?

Discussies over roken blijven actueel. Zo wil anti-tabaksclub Clean Air Nederland naar de rechter stappen om een rookverbod af te dwingen in tuinen en op balkons wanneer buren er last van hebben. Of een dergelijke procedure kans van slagen heeft, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar de kansen lijken – vooraf ingeschat – klein.

Maar kan je als verhuurder een huurder dwingen om niet (meer) te roken in het gehuurde? Over deze vraag moest het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich buigen. Een huurder huurde een bedrijfspand waarin stevig werd gerookt. De verhuurder wilde dit niet en sprak de huurder aan om het roken in het pand te staken. Toen de huurder dit weigerde werd een procedure gestart om een rookverbod af te dwingen, op straffe van een dwangsom. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof hebben de vordering van de verhuurder afgewezen.

De verhuurder beriep zich op een bepaling in de algemene huurvoorwaarden, waarin staat vermeld dat huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht moet nemen die door verhuurder in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde worden gegeven. Het gerechtshof vond deze bepaling echter te ruim om er een rookverbod in te lezen. Een rookverbod is weliswaar mogelijk, maar dan had het verbod bij aanvang huurovereenkomst uitdrukkelijk afgesproken moeten worden tussen huurder en verhuurder. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in de algemene huurvoorwaarden of in nadere (schriftelijke) afspraken tussen partijen.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1896

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Christian Schellekens.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten