Maximumtarieven warmtelevering vastgesteld

Op 20 december jl. heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumtarieven vastgesteld die gelden voor warmtelevering per 1 januari 2014. Deze tarieven zijn van toepassing als u warmte levert via een WKO-installatie of via een collectieve wijk- of blokverwarmingsinstallatie. Ook gelden deze tarieven bij de (door)levering van stadsverwarming.

Maximumtarieven

De maximumtarieven bestaan uit een vast bedrag (het vastrecht) dat per jaar in rekening mag worden gebracht en een variabel deel per eenheid verbruikte Gigajoule.

Het vaste bedrag is € 254,00 inclusief BTW per jaar. Dit betreft alleen de levering van warmte. Wordt daarnaast ook koude geleverd, dan kan daarvoor een apart vastrecht in rekening worden gebracht. Dit vastrecht is niet aan een maximum onderworpen.

De verbruikte warmte mag aan afnemers in rekening worden gebracht voor een maximumprijs van € 24,03 inclusief BTW per Gigajoule. Daarnaast mag voor de kosten van bemetering een bedrag van niet meer dan € 24,54 per jaar in rekening worden gebracht.

Overige tarieven

Indien in het kader van de warmtelevering de huurder de beschikking heeft over een warmtewisselaar of een afleverset kan daarvoor tevens een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is niet aan een maximum onderworpen. Volgens de Warmtewet dient daarvoor een redelijk tarief aan de afnemer in rekening te worden gebracht. Omtrent de hoogte van dit tarief heeft de ACM zich in dit besluit niet uitgelaten.

Wilt u meer weten over warmtelevering, dan kunnen wij u aanbevelen kennis te nemen van de Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties, die door VBTM Advocaten in samenwerking met Aedes en Albert Koedam Consultancy is opgesteld.

U kunt uiteraard ook contact opnemen met VBTM Advocaten.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten