Misbruik meerderheidsbelang binnen de VvE?

De positie van grooteigenaar binnen een VvE kan een lastige zijn. Het stemgedrag van de grooteigenaar – in het bijzonder als deze de meerderheid van de stemmen in de vergadering kan uitbrengen – ligt nogal eens onder het vergrootglas van de andere eigenaars, en een verwijt van misbruik van het meerderheidsbelang is makkelijk gemaakt. Maar is dat terecht?

Uit de jurisprudentie volgt dat iedere eigenaar, ook een grooteigenaar, in beginsel naar eigen inzicht gebruik mag maken van zijn stemmen. Onder omstandigheden echter kan dat gebruik van stemmen ook misbruik van recht opleveren. Let wel; als een grooteigenaar als enige tegen de wens van de overige eigenaren ingaat levert dat niet automatisch misbruik van recht op. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de inhoud van het genomen besluit en de belangen die daarbij in het spel zijn.

Recent nog oordeelde het Gerechtshof Amsterdam[1] dat een woningcorporatie ten aanzien van bepaalde besluiten misbruik van zijn bevoegdheid had gemaakt door als enige eigenaar – met een meerderheid van stemmen in de vergadering – tegen de wens van de overige eigenaren en het bestuur van de VvE in te stemmen.

Wat was er aan de hand? Het gaat te ver om in dit korte stukje de geschilpunten uitgebreid te behandelen, maar wat de doorslag gaf om misbruik van recht aan te nemen, was dat er een tegengesteld belang was. De woningcorporatie had namelijk tegen een voorstel gestemd dat er op neer kwam dat de VvE zich zou voegen in een procedure van de overige eigenaren tegen de woningcorporatie. De woningcorporatie had in deze twee rollen, die van verkoper en die van lid van de VvE, die slecht te rijmen waren. Volgens het hof kon de woningcorporatie in deze omstandigheden niet in redelijkheid en billijkheid de belangen van de VvE dwarsbomen, enkel om haar eigen belang als verkoper te dienen. De andere eigenaren en het bestuur van de VvE hadden met recht om vernietiging van dat besluit verzocht, en de VvE mocht zich in de procedure tegen de woningcorporatie voegen.

Een grooteigenaar kan in beginsel gebruik maken van zijn stemmen zoals het hem goeddunkt, maar hij doet er goed aan zich te realiseren dat hij niet te allen tijde zijn wensen kan doordrukken. Onder omstandigheden kan gebruik omslaan in misbruik.

Indien u vragen heeft over VvE-aangelegenheden, waaronder de positie van de grooteigenaar, kunt u contact opnemen met mr. Rogier Goeman.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten