Mogelijkheden van "klushuur"

Er is de laatste tijd veel belangstelling voor het concept ‘’klushuur’’. Er wordt over gepubliceerd, er lopen diverse (kleinschalige) projecten en Platform31 start op korte termijn met een experimentenprogramma. Deze belangstelling voor ‘’klushuur’’ heeft te maken met de huidige economische crisis, waarin huurders tijdelijk of blijvend minder te besteden hebben en waarin verhuurders hun (mutatie- of renovatie-)kosten willen terugbrengen. Ook kan ‘’klushuur’’ een middel zijn om een meer gedifferentieerd woningaanbod te realiseren voor verschillende doelgroepen.


Het concept ‘’klushuur’’ is een breed concept; allerlei varianten van ‘’klushuur’’ zijn denkbaar. Iedere variant heeft zijn eigen juridische haken en ogen. Een goede juridische borging is dus belangrijk. Overweegt u de mogelijkheden van ‘’klushuur’’ te onderzoeken, dan kan VBTM Advocaten u daarbij assisteren.


Indien u meer informatie wilt of behoefte heeft aan advies over ‘’klushuur’’, neem dan contact op met mevrouw mr. G.S. Geurts.

Deel dit artikel via LinkedIn

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten