NEN-normen naast het Bouwbesluit

In de praktijk ontstaan regelmatig discussies over de vraag aan welke normen een bouwwerk moet voldoen. Leveranciers, gemeenten en gebruikers verwijzen daarbij regelmatig naar verschillende NEN-normen. In de bouwregelgeving worden echter niet alle NEN-normen van toepassing verklaard. Wat is dan de waarde van een dergelijke norm?

De aanleiding
Twee huurders huren een woning uit 1966. In deze woning zit een wenteltrap. Deze trap heeft alleen een verticale leuning aan de binnenzijde. Nadat iemand van de trap is gevallen, stellen de huurders dat de trap onveilig is. Zij eisen dat de verhuurder ook een leuning aan de muurzijde van de trap aanbrengt. De verhuurder wenst niet aan dit verzoek te voldoen omdat hij van mening is dat een leuning aan de muurzijde niet verplicht is.

Het geschil
De huurders stellen dat volgens het Bouwbesluit de trap moet voldoen aan NEN-norm 3509. Deze norm is bedoeld voor het ontwerpen, produceren en aanbrengen van vaste trappen in woningen. Deze NEN-norm schrijft voor dat een trapleuning dient te worden aangebracht aan de loopzijde van de trap. Het ontbreken van de leuning aan de muurzijde maakt de woning dus tot een gebrekkige opstal. De huurders eisen daarom dat de verhuurder een leuning aan de muurzijde aanbrengt.

De uitspraak
De rechtbank stelt vast dat het Bouwbesluit niet naar de NEN-norm 3509 verwijst. Bovendien kan uit de tekst van deze NEN-norm worden afgeleid dat deze norm niet bedoeld is voor de bestaande bouw. Omdat de trap voldoet aan de veiligheidseisen die van toepassing waren ten tijde van de bouw van de woning _ en thans voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit _ is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een gebrekkige opstal. De verhuurder is niet verplicht om een tweede leuning aan te brengen.

Het gevolg
Het opvallende aan deze uitspraak is dat de rechtbank inhoudelijk naar NEN-norm 3509 kijkt, ondanks dat zij vaststelt dat deze norm formeel niet van toepassing is. Hieruit kan worden afgeleid dat een rechter ook nog kan toetsten aan NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit niet wordt verwezen. De betreffende NEN-norm moet dan wel voor die situatie bedoeld zijn.

Rechtbank Groningen, 19 december 2008, (nog) niet gepubliceerd

Floris Mollema

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 6/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten