Nieuw Bouwbesluit treedt op 1 april 2012 in werking

De overheid is al geruime tijd bezig een nieuw Bouwbesluit te ontwikkelen. In dit nieuwe Bouwbesluit moeten de technische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger worden. Door invoering van het nieuwe Bouwbesluit komt het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit te vervallen.

Lange tijd was onzeker wanneer dit nieuwe Bouwbesluit in werking zou treden. Inmiddels heeft minister Donner een einde aan deze onzekerheid gemaakt door in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid te verschaffen. Het nieuwe Bouwbesluit treedt per 1 april 2012 in werking.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer mr. F.J.E. Mollema.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten