Nieuw wetsvoorstel: verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester

In veel gemeenten sluiten burgemeesters woningen als er in de woning drugs wordt aangetroffen. Deze sluitingsbevoegdheid vloeit rechtstreeks voort uit artikel 13b van de Opiumwet.

shutterstock-413804086.jpg

Als een woning door de burgemeester wordt gesloten vanwege aangetroffen drugs, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Een groot voordeel dus, want de rechter komt er voor een buitengerechtelijke ontbinding niet aan te pas.

Momenteel bestaat de bevoegdheid tot sluiting voor de burgemeester alleen wanneer in de woning daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen. Er is echter een wetsvoorstel ingediend om artikel 13b Opiumwet uit te breiden. De burgemeester krijgt dan óók de bevoegdheid om een woning te sluiten als er strafbare voorbereidingshandelingen voor drugsdelicten worden gepleegd. Denk bijvoorbeeld aan het voorhanden hebben van grondstoffen voor het produceren van XTC of het voorhanden hebben van materialen om een hennepkwekerij op te zetten.

 Het betreft hier nog een wetsvoorstel, maar ik zal deze ontwikkeling uiteraard nauwlettend voor u volgen. 

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten