Onderzoeksverplichting voor galerijflats

Het nieuwe jaar is weer begonnen en traditiegetrouw verandert er dan het een en ander in de wet- en regelgeving. En dat is ook in 2016 het geval. Per 1 januari van dit jaar geldt een verplichting in het belang van de veiligheid onderzoek te doen naar de staat van galerijflats. De verplichting geldt voor galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. Het gaat met name om galerijflats die zijn gebouwd in de periode 1950-1970. Het onderzoek moet zijn uitgevoerd vóór 1 juli 2017. Het onderzoek is niet nodig indien vóór 1 januari 2016 al een vergelijkbaar onderzoeksrapport is uitgevoerd en goedgekeurd. Het achterwege laten van het onderzoek kan leiden tot handhavend optreden door de overheid in de vorm van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

Met deze verplichting maakt de rijksoverheid gebruik van de mogelijkheid categorieën bouwwerken aan te wijzen waarvan vast is komen te staan dat die een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren en waarvoor een onderzoeksplicht zal gaan gelden. Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik u graag naar mijn eerdere artikel op onze website, te vinden via de volgende link:

/news/item/overheid_wil_handhavingsmogelijkheden_gebrekkige_gebouwen_versterken/

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met mr. Pieter Kok.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten