Ongeluk op weg naar huis

Op weg naar huis na een vergadering krijgt een werkneemster een verkeersongeval. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk voor de schade en voert aan dat het ongeluk tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. Bovendien beroept zij zich op het ontbreken van goed werkgeverschap.

De aanleiding
Een werkneemster raakt ´s avonds in haar leaseauto betrokken bij een verkeersongeval en houdt daar blijvend letsel aan over. De veroorzaker rijdt door. Het Waarborgfonds keert geen schade uit en de werkgever is hiervoor niet verzekerd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade.

Het geschil
De werkneemster beroept zich op de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van haar werkomgeving. Vanwege de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid kan de werkgever de werknemer aanwijzingen geven hoe de werkzaamheden moeten worden verricht. De werkneemster is van mening dat zij de schade zou hebben geleden ‘in de uitoefening van haar werkzaamheden’. Zo stelt zij dat de maandelijkse teamvergaderingen verplicht zijn en zij ook bij thuiskomst nog werkzaamheden voor haar werkgever moest verrichten. Bovendien beroept de werkneemster zich op het ontbreken van goed werkgeverschap omdat de werkgever haar in de leaseauto naar huis had laten rijden op een tijdstip dat niet zonder risico was.

De uitspraak
Zowel de kantonrechter, het hof als de Hoge Raad delen deze mening niet. De Hoge Raad stelt in zijn arrest van 30 november 2007 dat de zorgplicht van de werkgever voor veiligheid van de werkomgeving van een werknemer en het vereiste dat de schade door de werknemer is geleden ‘in de uitoefening van de werkzaamheden’ ruim moet worden uitgelegd, maar dat dit geval hier niet onder valt. De plaats van het ongeluk en het gedrag van de werknemer vallen buiten het gezagsveld van de werkgever die geen aanwijzingen kan geven of zorg dragen voor de veiligheid van de werknemer. Het ongeval wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden in werktijd en het verband tussen de opgedragen werkzaamheden en het ongeval zijn te ver van elkaar verwijderd voor aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

Het beroep van de werkneemster op het goed werkgeverschap gaat volgens de Hoge Raad ook niet op. De werkneemster is door de werkgever niet aangewezen om het vervoer te verrichten op de wijze (gebruik leaseauto) en met de bestemming als door haar gekozen.

Het gevolg
Hieruit blijkt dat de aansprakelijkheid van een werkgever voor schade van een werknemer als gevolg van een verkeersongeluk tijdens het woon-werkverkeer begrensd is.

Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 8/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten