Onjuistheden in een curriculum vitae

Een werknemer overlegt bij zijn sollicitatie een curriculum vitae (cv). Het cv wordt door de werkgever niet gecontroleerd. Anderhalf jaar na de indiensttreding van deze werknemer constateert de werkgever onjuistheden in dit cv. Kan de werkgever hier nu nog gevolgen aan verbinden?

De aanleiding
De werkgever is niet tevreden over het functioneren van de werknemer en deelt hem mee de arbeidsverhouding te willen beëindigen. De werknemer is anderhalf jaar in dienst. Vervolgens onderzoekt de werkgever alsnog het cv en stuit daarbij op verschillende onjuistheden. Het cv vermeldt bijvoorbeeld ten onrechte dat de werknemer over een heao-diploma beschikt. De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden en stelt daarbij allereerst dat de werknemer zich zodanig heeft gedragen dat er sprake is van een dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (te vergelijken met een ontslag op staande voet). Bij toewijzing van het verzoek op deze grond wordt aan een werknemer geen vergoeding toegekend.

Het geschil
In zijn verweer voert de werknemer onder meer aan dat hij sinds kort werkzaamheden moet verrichten waarvoor hij noch de aanleg, noch de opleiding heeft. Zijn ambities en vaardigheden liggen op een ander vlak en de werkgever heeft zijns inziens nagelaten hem hierin te ondersteunen. Hij erkent geen heao-diploma te bezitten, maar betwist de relevantie hiervan omdat hij, zoals was vereist, wel op hbo-niveau kan functioneren. Het ontbreken van het diploma heeft volgens hem in zijn functioneren geen enkele rol gespeeld.

De uitspraak
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden en kent geen vergoeding toe. Daarbij overweegt hij onder andere dat vermeldingen in een cv in zijn algemeen correct dienen te zijn. De onjuiste vermeldingen zijn in hoge mate aan de werknemer verwijtbaar. Verder staat het een werkgever vrij op elk moment een cv alsnog te onderzoeken en bij ontdekking van onwaarheden daar gevolgen aan te verbinden. Dit geldt des te meer voor een functie op het niveau waarvoor deze werknemer is aangenomen, namelijk een managementfunctie.

Het gevolg
Indien een werknemer onwaarheden in zijn cv vermeldt en de werkgever het cv niet voorafgaande de indiensttreding controleert, kan de werkgever ook bij ontdekking van onjuistheden achteraf hieraan gevolgen voor de werknemer verbinden.

Kantongerecht Amsterdam, 15 september 2008, JAR 2008/266


Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 1/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten