Ontruimingsvonnis en nieuwe huurachterstand

Soms spreken verhuurders na verkrijging van een ontruimingsvonnis met de huurder af van ontruiming af te zien als deze de huurachterstand betaalt. Mag de verhuurder de huurder bij een nieuwe huurachterstand dan alsnog ontruimen op grond van het oude vonnis? Volgens de rechter mag dat niet wanneer de oude huurachterstand is betaald én er over een nieuwe huurachterstand niets is afgesproken. Corporaties doen er dan ook verstandig aan om ook af te spreken dat bij een nieuwe huurachterstand alsnog ontruiming volgt.

Kantonrechter Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 16 maart 2011, LJN: BP8058

Janneke Vervest

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 9-10/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten