Ontslag bij ouderschapsverlof en berekening vergoeding

Artikel 7:670 lid 7 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen wegens de omstandigheid dat de werknemer zijn recht op onder meer adoptieverlof, langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof geldend maakt. Het opzegverbod geldt als de beweegredenen van de werkgever op deze grond terug te voeren zijn. Hetzelfde geldt bij het opzegverbod voor een werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Wil daarentegen de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen omdat de werknemer disfunctioneert dan staat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg.

Dit bepaalde onlangs de Kantonrechter Amersfoort. In deze zaak kwam verder de vraag aan de orde op welke wijze de hoogte van de vergoeding vastgesteld moest worden, uitgaande van de kantonrechtersformule. De kantonrechter oordeelde dat het salaris van de 36-urige werkweek voor de hoogte van de vergoeding bepalend was en niet het (lagere) salaris dat de werknemer op dat moment genoot vanwege de opname van het zorgverlof.

Poppe Merkus

Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, 17 april 2013, LJN:CA0026

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten