Ontslag op staande voet door bijklussen

Een werknemer is op staande voet ontslagen nadat hij aan een klant van zijn werkgever heeft aangeboden om voor eigen rekening tegen een lager tarief werkzaamheden te verrichten. Het Hof Arnhem (LJN:BX4601, Gerechtshof Arnhem, 31 juli 2012) oordeelde dat slechts het doen van het aanbod al voldoende grond was voor dit ontslag, omdat de werknemer met materialen van zijn werkgever zou hebben gewerkt en hij normaliter zonder toezicht van zijn werkgever werkte. Hierdoor was elk vertrouwen, dat de werkgever in zijn werknemer moet kunnen stellen, ontnomen. Het Hof meende dat de werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ‘grovelijk’ had veronachtzaamd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Gabriëlle Gijsberts.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten