Ontslag op staande voet na diefstal

Een werknemer werkt bij een autobedrijf als receptionist. De werkgever constateert dat er in het bedrijf diefstallen van onder meer geldbedragen plaatsvinden en schakelt een bedrijfsrecherchebureau in om te achterhalen wie binnen zijn bedrijf zich aan diefstal schuldig maakt. Werknemer geeft na onderzoek uiteindelijk de diefstal aan het bureau toe en de werkgever ontslaat de werknemer op staande voet.

De aanleiding
De werkgever heeft voor het verrichte onderzoek door het bureau aanzienlijke kosten moeten maken, in totaal € 7.500,-- excl. BTW. De werkgever stelt dat de werknemer gelet op de door hem gepleegde diefstallen zich niet als een goed werknemer heeft gedragen. Volgens de werkgever is er sprake is van wanprestatie dan wel van een onrechtmatige daad door de werknemer. De werkgever wil de door hem gemaakte kosten van het bureau op werknemer verhalen onder aftrek van het al met werknemer verrekende loon tot datum ontslag (ongeveer € 470,--).

Het geschil
In de procedure bij de kantonrechter stelt de werknemer onder meer dat het inschakelen van het bureau vanwege het bedrag dat in totaal met de diefstallen gemoeid is geweest (€ 400,--) disproportioneel is. De werkgever had eerst een eigen onderzoek moeiten instellen en indien dit onderzoek niets opleverde eventueel de politie moeten inschakelen. De werkgever stelt dat eigen onderzoek niets had opgeleverd en dat zij ervoor koos een professioneel bedrijf in te schakelen dat onmiddellijk een onderzoek kon starten. Een onderzoek door de politie zou meer tijd in beslag nemen.

De uitspraak
De kantonrechter stelt vast dat de diefstal of verduistering door de werknemer een gedraging is die in strijd komt met zijn contractuele verplichting uit de arbeidsovereenkomst (wanprestatie). Daarnaast kan deze gedraging van de werknemer - los van zijn wanprestatie - als een onrechtmatige daad tegenover de werkgever worden gezien. Op grond hiervan moet de (ex)werknemer de hieruit voortkomende schade aan zijn (ex)werkgever vergoeden. Hierbij geldt, aldus de kantonrechter dat het uitgangspunt voor de te vergoeden schade is dat de benadeelde partij zoveel mogelijk in de situatie moet worden gebracht, waarin zij zou hebben verkeerd, indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Over de verhouding kosten en omvang diefstal merkt de kantonrechter nog op dat op het moment dat het bureau werd ingeschakeld, werknemer zich had kunnen melden. Werknemer heeft dit niet gedaan en in eerste gesprekken met het bureau zich op de vlakte gehouden en pas veel later de diefstallen bekend. Het gevolg is dat de (ex)werknemer de volledige kosten van het bureau dient te vergoeden.

Het gevolg
De uitspraak betekent dat ook al is er sprake van slechts kleine diefstallen in een bedrijf, hetgeen vaak onrust veroorzaakt, de kosten van een in te schakelen bedrijfsrecherchebureau met succes op de dader verhaald kunnen worden.

Kantonrechter Breda, 14 april 2010, LJN: BM2354

Poppe Merkus

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 12/2010.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten