Onvoldoende koelcapaciteit

Een huurder die een geliberaliseerde woning huurt met veel glas en een koelinstallatie mag ervan uitgaan dat dit koelsysteem voldoende capaciteit heeft. Van voldoende capaciteit is geen sprake, als het systeem slechts in staat is de binnentemperatuur van de woning met zo’n 1 à 2 graden te verlagen, zo oordeelde althans de kantonrechter.

Bij de huidige ‘zomerse’ omstandigheden is het wellicht moeilijk voor te stellen, maar een (minimale) koeling van de binnentemperatuur met 4 à 5 graden mag in redelijkheid worden verwacht. Nu het koelsysteem deze waarden niet haalt, is naar de mening van de kantonrechter sprake van een gebrek dat door de verhuurder moet worden verholpen. Bovendien heeft de huurder naar het oordeel van de kantonrechter recht op 5% huurvermindering tot het moment dat het gebrek definitief is verholpen.

Kantonrechter Amsterdam, 17 oktober 2011, WR 2012, 44


Christian Schellekens

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten