Opnieuw aanbesteden niet altijd mogelijk

Een aanbesteder kan in beginsel een lopende aanbestedingsprocedure te allen tijde eenzijdig beëindigen. Dit ligt anders wanneer de procedure al is voortgezet tot in de gunningsfase en de aanbesteder kennis heeft genomen van de verschillende inschrijvingen. De aanbesteder kan de procedure dan niet zonder meer afbreken en de opdracht opnieuw aanbesteden. Het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel kunnen een her-aanbesteding van de opdracht in de weg staan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een of meer passende aanbiedingen zijn gedaan en de beoogde her-aanbesteding geen wezenlijke wijziging van de opdracht behelst.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 oktober 2011, LJN BT6717

Sander Engels

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 23/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten