Opzeggingsperikelen

In de regel bepaalt een rechter bij zijn uitspraak dat die uitspraak kan worden uitgevoerd, ook als degene die ongelijk heeft gekregen in hoger beroep gaat. De rechter verklaart zijn vonnis zogezegd ‘uitvoerbaar bij voorraad’. In procedures waarbij aan de rechter gevraagd wordt een huurovereenkomst te beëindigen, bepaalt de wet echter dat de uitspraak juist niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. De huurovereenkomst blijft dan in stand totdat in hoogste instantie over de opzegging is beslist. Deze regel wordt in de rechtspraak vrij strikt toegepast. Met als mogelijk gevolg een vertraging van de sloop of renovatie met 1,5 tot 2 jaar.

De aanleiding
Een verhuurder heeft het plan een kamerpand te verbouwen tot een wooneenheid voor gehandicapte bewoners en hun begeleiders. De verhuurder zegt de huur aan de elf kamerbewoners op met als reden dat hij het pand nodig heeft voor dringend eigen gebruik.

Het geschil
Twee huurders verzetten zich tegen de opzegging. De kantonrechter bevestigt de dringende reden van de opzegging en beëindigt de huurovereenkomst met de twee huurders. Hij verklaart zijn vonnis echter niet uitvoerbaar bij voorraad. Beide huurders gaan in beroep bij het gerechtshof. De verhuurder gaat ook in hoger beroep en vraagt het gerechtshof om het vonnis alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De uitspraak
Het gerechtshof bevestigt niet alleen het vonnis van de kantonrechter, maar verklaart dat vonnis bovendien uitvoerbaar bij voorraad. Het hof vindt dat de hierboven gemelde regel opzij kan worden gezet als het belang van de verhuurder veel zwaarder weegt dan het belang van de huurders. Volgens het hof is daarvan onder andere sprake als een kleine minderheid van huurders de ontwikkeling van een nieuwe woonvoorziening blokkeert.

Het gevolg
Bij de planning van sloop of ingrijpende renovatie doet de verhuurder er verstandig aan om rekening te houden met eventuele procedures die hij moet voeren in verband met de opzegging van huurovereenkomsten. Als hij zich tot de kantonrechter moet wenden in verband met die opzegging, is het bovendien verstandig uitvoerig stil te staan bij zijn eis om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De uitspraak van het hof biedt een nieuw argument voor de onderbouwing van deze eis.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2008, (nog) niet gepubliceerd

Jan Sengers

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 25-26/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten