Ouderschapsverlof van 13 weken naar 26 weken

Het recht op ouderschapsverlof is verlengd van 13 weken naar 26 weken. De daartoe strekkende wetswijziging treedt (met terugwerkende kracht) in werking met ingang van 1 januari 2009. Voor deze verlenging komen alle ouders die vóór 1 januari 2009 nog geen ouderschapsverlof hadden opgenomen in aanmerking, ook als zij vóór 1 januari 2009 het verlof al hadden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan het verlof op verschillende manieren worden opgenomen. Zo kan het onder meer over een langere periode dan twaalf maanden worden uitgesmeerd, kunnen meer uren verlof per week worden opgenomen en kan het verlof worden opgesplitst in maximaal zes gedeelten, waarbij ieder gedeelte minimaal een maand moet duren. De werkgever kan weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Verder is de ouderschapsverlofkorting losgekoppeld van de levensloopregeling. Los van een eventuele levensloopregeling, bestaat er recht op de belastingkorting als gebruik wordt gemaakt van het wettelijk recht op ouderschapsverlof.

Wilt u over dit onderwerp meer weten, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. P. Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten