Overdrachtsbelasting/BTW bij verkoop van nieuwbouwwoningen met korting

Het komt nogal eens voor dat corporaties nieuwbouwwoningen verkopen met korting. Als zo'n woning onder de kostprijs wordt verkocht, is die verkoop niet alleen onderworpen aan 19% BTW, maar in beginsel ook aan 6% overdrachtsbelasting (de zogenaamde strafheffing overdrachtsbelasting). In een Besluit van de Minister van Financiën uit 2006 was vastgelegd dat de strafheffing overdrachtsbelasting onder voorwaarden achterwege kon blijven. Dat Besluit uit 2006 is nu vervangen door een nieuwe regeling, die op 29 maart 2011 in werking is getreden.

In de nieuwe regeling is bepaald dat bij verkoop van nieuwbouw onder de kostprijs de strafheffing overdrachtsbelasting niet van toepassing is, mits wordt voldaan aan (onder meer) de volgende voorwaarden: - de woning moet worden verkocht aan iemand die de woning gaat gebruiken als hoofdverblijf; én - de verkoper heeft de plicht of het recht om de woning terug te kopen; én - de marktwaarde van de woning mag na aftrek van de koperskorting niet hoger zijn dan € 240.000,-. De regeling geldt niet alleen bij verkoop door corporaties, maar ook voor bedrijven (zoals bouwondernemers) die een nieuwbouwwoning met korting verkopen. De nieuwe regeling is vastgelegd in het Besluit d.d. 16 maart 2011, nr. BLKB 2011/445 (Staatscourant 28 maart 2011) van de Minister van Financiën.

Indien u vragen heeft over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer mr. J.H.S. van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten