Overgangsregeling verhoging BTW-tarief (2)

Het normale BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Op 21september 2012 heeft het ministerie van Financiën een aangepaste lijst met vragen en antwoorden hierover gepubliceerd. Deze aangepaste lijst kun u hier inzien.

In de aangepaste lijst wordt o.a. ingegaan op de gevolgen van de tariefsverhoging voor de integratieheffing (die aan de orde is als een corporatie op eigen grond huurwoningen laat bouwen): als een corporatie vóór 28 april 2012 een overeenkomst met een aannemer heeft gesloten om op grond van de corporatie huurwoningen te bouwen, blijft het 19%-tarief gelden voor alle termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2013.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Hans van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten