Overlast

Een huurder ondervindt overlast van een zoon van een andere huurder. Omdat er geen andere huurders hebben geklaagd, wil de verhuurder geen ontbindingsprocedure starten. Kan de verhuurder hiertoe worden gedwongen?

De aanleiding
Huurder X ondervindt al jaren ernstige overlast van de zoon van huurder Y. Hij heeft daarover verschillende keren geklaagd bij de verhuurder. De bewuste zoon richt zich vrijwel uitsluitend op huurder X en is eerder strafrechtelijk veroordeeld wegens bedreiging en belediging van huurder X. De zoon heeft in verband hiermee een tijdelijk straatverbod opgelegd gekregen op vordering van de verhuurder. Hoewel de overlast na afloop van dat straatverbod op dezelfde voet verder ging, heeft de verhuurder geen nadere actie ondernomen.

Het geschil
Huurder X vordert dat de verhuurder verplicht wordt een ontbindingsprocedure te starten tegen huurder Y. De verhuurder is hiertoe niet bereid omdat andere huurders geen overlast ondervinden van de zoon en huurder X niet onomstotelijk heeft aangetoond dat er sprake is van overlast.

De uitspraak
De kantonrechter wijst de vordering van huurder X toe. Hij is van mening dat niet van huurder X gevraagd kan worden dat hij onomstotelijk bewijs aandraagt van de overlast. Huurder X hoeft de zaak niet tot in de puntjes voor te bereiden, maar moet wel zo gedocumenteerd mogelijk zijn klachten opgeven. Dat heeft huurder X gedaan en de verhuurder is gehouden een gerechtelijke procedure te starten. Dit kan een ontbindingsprocedure zijn, maar ook een voorlopig getuigenverhoor waardoor er meer bewijs kan worden verzameld om een betere inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van de te voeren ontbindingsprocedure.

Het gevolg
Door een huurder veroorzaakte overlast aan andere huurders, levert in beginsel een gebrek op dat de verhuurder moet verhelpen. Van de verhuurder mag worden verwacht dat hij alle actie onderneemt die nodig is ter bescherming van de huurder die overlast ondervindt. Uit deze uitspraak blijkt dat de verhuurder kan worden gedwongen een gerechtelijke procedure op te starten, zelfs als de uitkomst van de procedure niet zeker is.

Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 7 juli 2009, LJN: BJ2739

Janneke Vervest

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 20/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten