Overlast van andere huurders

Kan een huurder die overlast ondervindt van een andere huurder de corporatie dwingen om juridische maatregelen te nemen tegen de overlastveroorzaker? Het Gerechtshof in Den Bosch concludeert dat de klagende partij dan wel aannemelijk zal moeten maken dat de overlast zich daadwerkelijk voordoet en dat deze bovendien zo ernstig is dat een ontbindings- en ontruimingsprocedure de aangewezen aanpak is en een redelijke kans van slagen heeft. De klagende huurder zal de overlast en de aantasting van zijn woongenot voldoende moeten onderbouwen.

Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 28 december 2010, LJN: BP0257

Tanja de Groot

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 3/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten