Passende of bedongen arbeid

Een werkneemster raakt arbeidsongeschikt voor haar eigen werk. Na kleine aanpassingen van haar werk is zij succesvol gere-integreerd. Vijftien maanden later raakt zij na een ongeluk opnieuw arbeidsongeschikt. Heeft zij nu weer recht op loondoorbetaling? De kantonrechter vindt dat de passende arbeid daarvoor gedurende ‘een niet te korte periode waarin aard en omvang van de werkzaamheden niet ter discussie stond’ moet zijn verricht. Hiervan is in dit geval sprake aldus de rechter. De werkgever heeft opnieuw twee jaar lang een loondoorbetalingsplicht .

Rechtbank Utrecht, 8 maart 2011, LJN: BP7237


Marjolein Arends-Deurenberg

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 12/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten