Persoonlijk belang bezwaarmakers

Door de Crisis- en Herstelwet hebben bezwaarmakers minder kans een bouwvergunning vernietigd te krijgen. In bepaalde gevallen kan de bestuursrechter dat alleen doen als de beroepsgrond daadwerkelijk bedoeld is om de belanghebbenden te beschermen. De Raad van State oordeelde dat hiervan geen sprake was toen een bezwaarmaker aanvoerde dat de afstand tussen nieuwbouwwoningen en een bedrijf met milieuzone te klein was. Deze geringe afstand raakte de bezwaarmaker niet persoonlijk, het ging hem om zijn uitzicht. Metde Crisis- en Herstelwet is dit ‘relativiteitsvereiste’ geïntroduceerd in procedures.

ABRS, 19 januari 2011, 01006426/1

Pieter Kok

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 6/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten