Proeftijdontslag door handicap of chronische ziekte

Als bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd is overeengekomen, mogen partijen die overeenkomst binnen die proeftijd met onmiddellijke ingang opzeggen. Zelfs als de werkzaamheden nog niet zijn begonnen. Maar mag de werkgever ook opzeggen als de werknemer niet met de werkzaamheden kan beginnen door een plotselinge ziekte waarvan het verloop niet bekend is?

De aanleiding
In mei 2007 sloten partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en kwamen daarbij een proeftijd overeen. De werknemer zou op 1 juli als projectleider beginnen. Op 1 juni werd hij getroffen door een herseninfarct met als gevolg dat hij niet op 1 juli kon starten. De werkgever maakte vervolgens gebruik van zijn recht om de overeenkomst op te zeggen en gaf daarbij als reden dat er een wijziging was ingetreden in de geschiktheid van de werknemer voor zijn functie als projectleider. De werkgever gaf aan dat daarbij meespeelde dat onduidelijk was in hoeverre er op termijn een verandering in de situatie zou optreden.

Het geschil
De werknemer riep de vernietiging van het ontslag in en vorderde in kort geding doorbetaling van zijn loon. Hij was van mening dat er door het infarct sprake was van een handicap of chronische ziekte in de zin van de Wet Gelijke Behandeling en de werkgever een ongeoorloofd onderscheid had gemaakt tussen hem en gezonde mensen. De werkgever voerde daartegen aan dat er ten tijde van het ontslag op 17 juli 2007 nog geen sprake was van een handicap of chronische ziekte, omdat op dat moment de gezondheidssituatie van de werknemer nog niet duidelijk was.

De uitspraak
In de uitspraak van de kantonrechter stelt deze dat het algemeen bekend is dat een herseninfarct kan leiden tot een handicap of chronische ziekte, maar dat een dergelijke situatie pas na verloop van vele maanden definitief is vast te stellen. In dit geval is dat nog niet mogelijk. De werkgever heeft volgens de kantonrechter toch een ongeoorloofd onderscheid gemaakt. Want deze is er in zijn ontslagbrief aan de werknemer ook zelf van uitgegaan dat de werknemer als gevolg van het infarct voortdurend of langdurig beperkingen in zijn functioneren zou ondervinden. De werkgever mag in de bodemprocedure bewijzen dat hij geen ongeoorloofd onderscheid heeft gemaakt, maar de kantonrechter denkt dat de werkgever dat niet zal kunnen. De vorderingen van de werknemer worden toegewezen.

Het gevolg
Tijdens de proeftijd gelden de opzegverboden niet. Ook als in die periode een werknemer ziek is, mag de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Dat kan echter niet wegens een handicap of een chronische ziekte.

Job van Breevoort

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 2/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten