Recessie geen onvoorziene omstandigheid

Een projectontwikkelaar sluit een koop- en realisatieovereenkomst kort voor de economische recessie. Van hem wordt verwacht de overeenkomst na te komen, maar hij beschouwt de recessie een onvoorziene omstandigheid. Volgens de wet kunnen onvoorziene omstandigheden leiden tot aanpassing van een overeenkomst. De rechter verwerpt dat beroep en oordeelt dat marktontwikkelingen na het sluiten van de overeenkomst in de risicosfeer van de projectontwikkelaar liggen. De ontwikkelaar is volgens de rechtbank bij uitstek een professionele partij die dat risico bij het sluiten van de overeenkomst had moeten beseffen.

Rechtbank Rotterdam 5 oktober 2011, LJN: BT7320

Marco de Boer

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 25-26/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten