Recht op verzoek aanpassing arbeidstijden na ouderschapsverlof

Werknemers die hun ouderschapverlof hebben gebruikt, krijgen het recht om hun werkgever te verzoeken om tijdelijk hun arbeidstijden aan te passen. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de Ministerraad vandaag instemde. Deze nieuwe regels komen voort uit de Raamovereen­komst over ouderschapsverlof, die de Europese sociale partners zijn overeengekomen. In het wetsvoorstel staat verder dat werknemers die gebruik maken van het recht op ouderschapsverlof, hiervoor niet benadeeld mogen worden door hun werkgever.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. P. Merkus.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten