Rechtbank vernietigt Vogelaarheffing

De zogenaamde Vogelaarheffing is onterecht opgelegd, zo heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Utrecht bepaald. De rechtbank heeft alle heffingsbesluiten vernietigd.

Volgens de rechtbank was de heffing voor de corporaties in 2008 onvoldoende voorzienbaar, omdat die pas in oktober van dat jaar werd opgelegd. De corporaties hebben met die heffing geen rekening kunnen houden bij het opstellen van hun eigen begroting en investeringsplannen. De heffing is daarmee in strijd met de Woningwet, het rechtszekerheidsbeginsel en (artikel 1 Eerste Protocol bij) het (Europees) Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Daarnaast zijn de heffingen over 2008 én 2009 volgens de rechtbank een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M.G.A. Sengers.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten