Registratieplicht werkgevers voor uitlenen personeel per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht voor het uitlenen (oftewel detacheren/beschikbaar stellen) van personeel. Deze registratieplicht is van toepassing op werkgevers die personeel tegen vergoeding uitlenen aan een ander voor het verrichten van werkzaamheden onder toezicht/leiding van die ander. De registratieplicht houdt in dat degene die personeel uitleent zich bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moet laten registreren als uitlener. Deze registratieplicht geldt niet alleen voor uitzend- en detacheringsbureaus, maar ook voor werkgevers die af en toe of eenmalig een medewerker uitlenen.

Er zijn maar enkele uitzonderingen op de registratieplicht. De registratieplicht geldt niet voor uitleen binnen een concern (door bijvoorbeeld een moedermaatschappij aan een dochter-BV). De registratieplicht geldt ook niet voor collegiale uitleen (het “bij wijze van hulpbetoon” en zonder winstoogmerk inzetten van personeel bij een ander).

De nieuwe regeling is ook van belang voor inleners. Sinds 1 juli mag alleen nog personeel worden ingeleend van uitleners die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd als uitlener. Vanaf medio juli is op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadí) na te gaan wie als uitlener staat geregistreerd.

Als de nieuwe regeling niet wordt nageleefd, kan de overtreder een boete krijgen die kan oplopen van € 12.000 per werknemer tot zelfs € 76.000 per werknemer. Deze boete kan niet alleen worden opgelegd aan de uitlener maar ook aan de inlener.

Corporaties die personeel inhuren van derden, doen er dus goed aan om alleen personeel in te huren van degenen die als uitlener staan geregistreerd. Corporaties die zelf tegen vergoeding personeel uitlenen, doen er goed aan om zich als uitlener te laten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Hans van Doesburg.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten