Rekening houden met de belangen van de huurders

Een verhuurder wil een schotelantenne laten verwijderen omdat die aan een woning is geplaatst zonder toestemming, zoals in het huurcontract was afgesproken. De kantonrechter wijst de vordering af, maar het gerechtshof ‘s-Gravenhage wijst de vordering toe. Het Hof vindt het reëel dat een verhuurder uit esthetisch oogpunt streeft naar zo min mogelijk schotelantennes. Verder laat het Hof meespelen dat de huurder in het huurcontract heeft ingestemd om alleen met toestemming een schotel te zullen plaatsen. Daarmee heeft hij ‘afstand gedaan van onbeperkte toegang tot deze wijze van informatievergaring’. De belangenafweging pakt in dit geval in het voordeel van de verhuurder uit, maar de omstandigheden van het geval blijven altijd belangrijk.

Gerechtshof Den Haag, 6 september 2011, LJN: BS8895

Tanja de Nijs


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 1/2012.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten