Risicobeheersing bij projectontwikkeling

In 2010 heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting onderzoek gedaan naar grondposities en (risicovolle) projecten bij woningcorporaties. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport van 27 juni 2011. U kunt dit onderzoek terugvinden op de website van het Centraal Fonds Volkshuisvesting of door op deze link te klikken.

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat projectontwikkeling steeds meer een belangrijke activiteit is van corporaties, maar dat er van integraal risicomanagement nog vrijwel geen sprake is. Er wordt grond aangekocht voor het aangaan van risicovolle projecten waarbij in een aantal gevallen een afwaardering plaatsvindt op deze grondposities. Onder andere wordt als belangrijke oorzaak hiervoor aangewezen de vertraging in bestemmingswijzigingen (ruimtelijke ordening). Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de aangekochte grond niet de beoogde bestemming heeft kunnen krijgen waardoor het project niet gerealiseerd kon worden. De schade was daarbij aanzienlijk.

VBTM kan u helpen de risico’s bij projectontwikkeling te beheersen door bijvoorbeeld begeleiding bij de aankoop van de grond. Daarbij kan VBTM de bestaande bouwmogelijkheden van een perceel grond en de mogelijke belemmeringen bij een eventuele toekomstige bestemmingswijziging onderzoeken. Daarnaast kan VBTM u begeleiden bij de eventuele wijziging van de bestemming van de grond en het in dat kader maken van afspraken met de gemeente. Tot slot kan VBTM door middel van een legal scan uw ontwikkelpraktijk juridisch toetsen.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met de heer mr. P.A. Kok.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten