Schade aan een ZAV na onderhoud

Een verhuurder is verplicht schade door een gebrek te vergoeden aan een huurder. Ook als het gaat om een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) die de huurder van een vorige huurder heeft overgenomen.

De aanleiding
Een corporatie voert groot onderhoud uit waarbij de huurders van het complex de woning tijdelijk moeten verlaten. Door de werkzaamheden moet de marmeren vloer van een huurster verwijderd worden. De huurster had deze vloer jaren geleden van de vorige huurder overgenomen. Met de verhuurder was afgesproken dat de huurster de vloer bij huureinde moest verwijderen zonder recht op vergoeding.

Het geschil
De huurster vindt dat de verhuurder de schade aan haar vloer moet betalen, omdat de vloer vanwege ernstige vochtklachten in het complex verwijderd moest worden. Volgens de huurster kende de verhuurder deze gebreken toen zij de woning ging huren, maar is hierover niets gezegd. De verhuurder stelt dat er geen sprake is van een gebrek aan de woningen. Bij de bouw is aan de nieuwbouwvoorschriften voldaan en er zijn geen ernstige vochtklachten geweest. Bovendien moest de huurster de ZAV bij het einde van de huur toch verwijderen zonder recht op vergoeding. Hieronder valt volgens de verhuurder ook de tijdelijke ontruiming in verband met de werkzaamheden.

De uitspraak
Volgens het Hof kunnen er ook in een woning die aan de nieuwbouwvoorschriften voldoet na de oplevering van de woning gebreken ontstaan. Die kunnen het woongenot zodanig beperken dat juridisch sprake is van een gebrek. Na onderzoek is gebleken dat de verhuurder op de hoogte was, of had moeten zijn, van de vochtproblemen in de woning toen huurster er ging wonen. Nu er sprake is van een gebrek aan de woning kan de verhuurder zich niet beroepen op het beding bij de overname van de vloer.

Het gevolg
Indien bij het begin van de huurovereenkomst sprake is van een gebrek dat de verhuurder kende of behoorde te kennen, kan de verhuurder schadeplichtig zijn wanneer als gevolg van het gebrek schade optreedt. Deze schade kan ook betrekking hebben op een ZAV die de huurder van de vorige huurder heeft overgenomen.

Gerechtshof Amsterdam, 14 juli 2009, WR 2009/110

Tanja de Groot


Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 25-26/2009.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten