Schade door politie-inval

Wanneer de politie een inval doet in een woning ontstaat vaak behoorlijke schade. De politie wijst meestal iedere aansprakelijkheid af en huurders bieden vaak geen verhaal. Wie moet de schade betalen?

De aanleiding

De politie doet een inval in twee woningen van een woningcorporatie. De bewoners worden ervan verdacht wapens in huis te hebben. Bij de inval worden de voordeuren en de keukens beschadigd. De schade bedraagt ongeveer 2.500 euro. De woningcorporatie is principieel van mening dat de Staat deze schade moet vergoeden. De politie heeft immers de schade veroorzaakt. De Staat wil echter niet betalen.

Het geschil

De Staat is van mening dat de ontstane schade moet worden gezien als geringe schade die de woningcorporatie voor eigen rekening moet nemen. De Staat vindt dat de corporatie als bedrijfsmatig verhuurder dergelijke kosten als een normaal bedrijfsrisico moet aanvaarden. Door woningen te verhuren aan personen die mogelijk strafbare feiten plegen, is de corporatie (deels) zelf verantwoordelijk voor de schade, aldus de Staat. Verder is de Staat van mening dat de corporatie de schade maar bij haar huurders moet verhalen.

De uitspraak

In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof in Amsterdam dat schade door een inval van de politie niet tot het normale bedrijfsrisico van een woningcorporatie behoort. Ook al was de inval rechtmatig en ook al was de schade gering. Daarbij speelt volgens het hof mee dat de corporatie de schade niet had kunnen voorkomen. De corporatie, die niet uit is op economisch gewin, was niet van de strafbare handelingen van de huurders op de hoogte en kon daarop ook geen invloed uitoefenen. Het hof vindt dan ook dat er geen sprake is van eigen verantwoordelijkheid. Voorts meent het hof dat het feit dat de schade wellicht ook op de huurders verhaald kan worden, niets afdoet aan de aansprakelijkheid van de Staat.

Het gevolg

Deze uitspraak van een hogere rechter maakt duidelijk dat schade door politie-optreden in beginsel voor rekening komt van de Staat. Dergelijke schade valt niet onder het normaal bedrijfsrisico van een woningcorporatie. Daarbij is niet van belang of de schade ook op de huurder verhaald zou kunnen worden.

Gerechtshof Amsterdam, 24 april 2008, NJF 2008/354

Bart de Jonge

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 24/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten