Schadeclaim van huurder

Als een huurder schadevergoeding van de verhuurder wil vorderen, moet hij hiermee niet te lang wachten. Een huurder die na ruim 4,5 jaar de verhuurder alsnog aansprakelijk stelt voor zijn schade als gevolg van een omgevallen boom is te laat, besliste het Amsterdamse Hof onlangs. Door het tijdsverloop kon de verhuurder niet meer onderzoeken hoe groot de schade was en of er eigen schuld bij de huurder was. Ook kon de verhuurder de claim niet meer behoorlijk via de verzekeraar afhandelen. De indiener van een schadeclaim moet dus voortvarend te werk gaan, ook als de vordering nog niet is verjaard.

Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2011, LJN: BP5570

Tanja de Groot

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 9-10/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten