Selectieve woningtoewijzing: wetsvoorstel is door de Tweede Kamer

Via deze website heb ik u op 15 oktober 2015 bericht dat het wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp ofwel “Rotterdamwet”) bij de Tweede Kamer is ingediend. In dit artikel heb ik uitgelegd hoe de uitbreiding van de Rotterdamwet een wettelijke basis geeft om te screenen op criminele, overlastgevende, radicaliserende en terroristische antecedenten.

selectieve-woningtoewijzing.jpg

Op 30 maart jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitbreiding van de Rotterdamwet. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onderstaande link van de overheid. Het is nu wachten op de Eerste Kamer en het moment dat de wet wordt afgekondigd in het Staatsblad. De volgende stap is dan aan de gemeente om de Huisvestingsverordening vast te stellen dan wel aan te passen. Gezien de toename van de overlastproblematiek en de problemen omtrent radicalisering, sluit ik niet uit dat veel gemeenten dit instrument met beide handen zullen aangrijpen.

Zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/30/tweede-kamer-stemt-voor-uitbreiding-rotterdamwet

Voor meer informatie over dit onderwerp en de aanpak van overlast kunt u terecht bij mr. Jeannette Klaarenbeek.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten