Stand van zaken Aanbestedingswet

In week 51 (2012) heeft de Raad van State advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit. Dit advies is nu nog vertrouwelijk. Het ministerie van Economische Zaken past de stukken nu waar nodig aan en schrijft een nader rapport. Als alles gereed is worden de stukken voor ondertekening voorgelegd aan de Koningin.

Op dat moment worden het advies en het nader rapport ook openbaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat gelijk vallen met publicatie van het definitieve Aanbestedingsbesluit in het Staatsblad, de Gids Proportionaliteit en het ARW in de Staatscourant. Het ministerie streeft ernaar alles zo snel mogelijk te publiceren. Verwacht wordt dat de Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking zal treden.

Wat voor gevolgen heeft dit voor woningcorporaties? Zie hiervoor de eerder op deze website verschenen bijdrage De betekenis van de nieuwe Aanbestedingswet van mijn collega Sander Engels.

Marco de Boer

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten