Stankoverlast buren

Een huurder van een café ondervindt water- en stankoverlast door een gebrekkige afvoer van rioolwater van een naastgelegen pand. Doorsijpelend water veroorzaakt een rioollucht in de kelder van het gehuurde. De huurder stelt dat er sprake is van een gebrek en spreekt de verhuurder aan op herstel. Het gerechtshof oordeelt echter dat er sprake is van een feitelijke stoornis door een derde en dat er daarom geen sprake is van een gebrek. De verhuurder hoeft geen maatregelen te treffen om de overlast op te heffen.

Gerechtshof Amsterdam, 12 januari 2010, WR 2011/8

Floris Mollema

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 17-18/2011.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten