Streep door inkomensafhankelijke huurverhoging?

Vanmorgen heeft de Raad van State een voor verhuurders belangrijke uitspraak gedaan. De raad heeft – naar aanleiding van een bezwaar van een huurder van een sociale huurwoning – geoordeeld dat er voor de Belastingdienst geen wettelijke verplichting bestaat tot verstrekking van inkomensgegevens aan de verhuurder.
Verhuurders die gebruik willen maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen daartoe jaarlijks bij de Belastingdienst informatie opvragen. Willen zij deze informatie verstrekt krijgen, dan dienen zij zich daartoe wel tijdig aan te melden bij een webportaal. Een huurder had bij de Belastingdienst bezwaar gemaakt tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. De Belastingdienst stelde daarop dat zij op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wettelijk verplicht is deze gegevens aan de verhuurder te verstrekken. In hoger beroep heeft de Raad van State vandaag geoordeeld, dat noch het Burgerlijk Wetboek noch de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte een verplichting inhouden voor de Belastingdienst om deze inkomensgegevens aan de verhuurder te verstrekken. Derhalve ontbreekt, aldus de raad, een wettelijke basis voor de Belastingdienst om deze gegevens aan de verhuurder te verstrekken.
Nu een wettelijke basis ontbreekt is de Belastingdienst niet langer bevoegd inkomensverklaringen te verstrekken. De kans is dus aanwezig dat de Belastingdienst vanaf heden geen inkomensverklaringen meer verstrekt. Het standpunt van de Belastingdienst is echter nog niet bekend. Indien de Belastingdienst daadwerkelijk geen inkomensverklaringen meer verstrekt, kunnen verhuurders geen inkomensafhankelijke huurverhoging meer voorstellen. Mocht daartoe alsnog een wetswijziging aanhangig worden gemaakt, dan zullen wij u daarover informeren.
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mr. Jos van den Mosselaar.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 februari 2016


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten