Te hard met de auto van de zaak

Een werknemer die tijdens zijn werk schade veroorzaakt, hoeft deze niet te vergoeden, tenzij hij met opzet of bewuste roekeloosheid heeft gehandeld. Maar er kunnen omstandigheden zijn die een afwijking van deze regel rechtvaardigen. Hoe zit het bijvoorbeeld met boetes wegens snelheidsovertredingen?

De aanleiding
Een werknemer heeft gedurende werktijd drie keer te hard gereden met een auto van de zaak. De boetes zijn bij de werkgever binnengekomen en die wil deze verhalen op de werknemer. De werknemer vindt echter dat de boetes voor rekening van de werkgever moeten komen.

Het geschil
De werknemer stelt dat de boetes zijn opgelopen gedurende werktijd en dat hij niet met opzet of bewuste roekeloosheid te hard heeft gereden. Daarom vindt hij dat de werkgever deze boetes moet betalen. De kantonrechter is het daar grotendeels niet mee eens. In hoger beroep oordeelt het Hof dat boetes voor een overschrijding van de maximum snelheid met minder dat 10 km per uur voor rekening van de werkgever komen. Want, zo stelt het Hof, in het verkeer rijdt men gemakkelijk even iets te hard zonder dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook kan de verkeerssituatie vereisen dat men over een korte afstand iets te hard rijdt. Ook dan is er geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid omdat van ernstige verwijtbaarheid meestal geen sprake is. Het Hof meent dat bij een overschrijding van de maximumsnelheid van 50 km met hoogstens 10 km per uur geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Bij een overschrijding van 10 km of meer per uur wel. Uiteindelijk is de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad.

De uitspraak
De Hoge Raad haalt een streep door de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad oordeelt samengevat dat de wetgever er van uit is gegaan dat een snelheidsovertreder zijn eigen boetes betaalt. Dit moet ook gelden als de boetes bij de werkgever binnenkomen. Een afwijking van de regel dat de werkgever de door de werknemer veroorzaakte schade moet voldoen, is hier gerechtvaardigd. De vraag of sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid speelt daarbij geen rol.

Het gevolg
Deze uitspraak maakt duidelijk dat de werknemer de door hem tijdens werktijd opgelopen boetes, ook als er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, in beginsel zelf moet betalen.

Job van Breevoort

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 15-16/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten