Themanummer Recht in Huis: Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) aanvaard. De WWZ bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

  • herziening van het ontslagrecht (voorgeschreven ontslagroute);
  • versterking rechtspositie flexwerkers (aanzegplicht werkgever, ketenbepaling en proeftijd);
  • aanpassing van met name de WW.

De WWZ treedt gefaseerd in werking. Het leeuwendeel van de WWZ treedt per 1 juli 2015 in werking, maar de aanzegplicht en proeftijd gelden voor de werkgever al vanaf 1 januari 2015. De wijziging van de WW gaat in op 1 januari 2016. Alhoewel de meeste onderdelen van de WWZ pas over een jaar in werking treden, geldt met name voor het nieuwe ontslagrecht dat werkgevers nu al bij deze wijziging moeten stilstaan.

Reden voor VBTM om in een themanummer van de Recht in Huis in te gaan op de belangrijkste onderdelen voor de praktijk.

Dit themanummer is geschreven door de advocaten van de sectie Arbeidsrecht: Gabriëlle Gijsberts, Poppe Merkus, Jeannette Klaarenbeek-Heijster, Rogier Goeman en Christian Schellekens. Voor vragen kunt u contact met één van hen opnemen.

Ook attenderen wij u op de VBTM Masterclass Wet Werk en Zekerheid op 30 september (Eindhoven) en 2 oktober (Houten); een gratis praktijkmiddag waarvoor u zich nu al kunt aanmelden via masterclass@vbtm.nl.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten