Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het door Minister Blok ingediende Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. De Eerste Kamer is nu aan zet.

tweede-kamer-stemt-in-met-wetsvoorstel-doorstroming-huurmarkt.jpg

Op het wetsvoorstel zijn wel de nodige amendementen aangenomen: de aangenomen amendementen en moties staan onder meer opgesomd op de navolgende site:

http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/debat-tweede-kamer-wet-doorstroming-huurmarkt.xml.

Door de vele wijzigingen ziet de wet er toch weer anders uit dan Minister Blok voor ogen had toen hij het Wetsvoorstel eind december 2015 naar de Tweede Kamer stuurde. Belangrijke aangenomen wijzigingen zijn onder andere:

  • invoering van huursombenadering met ingang van 1 januari 2017;
  • de inkomenstoets ten behoeve van een voorstel tot huurverhoging kan jaarlijks plaatsvinden in plaats van driejaarlijks;
  • de mogelijkheid van invoering van een tijdelijk huurcontract tot maximaal 2 jaar (was in wetsvoorstel 1 jaar);
  • de mogelijkheid voor een huurder (dus niet een verhuurder!) tot het tussentijds opzeggen van een huurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan;
  • een verplichting voor de verhuurder om uiterlijk een maand voor afloop van de huurovereenkomst een schriftelijke kennisgeving aan de huurder toe te sturen: doet verhuurder dit niet (of naar ik aanneem niet tijdig), dan staat hierop de sanctie van een huurcontract voor onbepaalde tijd;
  • een voor de corporatiesector zeer belangrijk amendement is het amendement dat regelt dat wordt gewaarborgd dat toegelaten instellingen ervoor kiezen hun zelfstandige woningen in het DAEB-segment na woningtoewijzing voor onbepaalde tijd te verhuren. Toegelaten instellingen kunnen dus geen gebruik maken van de mogelijkheid woningen voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal een jaar (gezien het eerdere amendement zal dit waarschijnlijk ook twee jaar worden) te verhuren. Wel kan de minister bepaalde groepen van dit “verbod” uitzonderen. Hiervoor zal de minister nog met een aparte Regeling komen. In het amendement worden groepen genoemd als: personen in de noodopvang, huurders die tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken in verband met sloop en vervangende nieuwbouw, huurders waarmee bijvoorbeeld een Tweede Kanscontract wordt gesloten en huurders die een huurovereenkomst in combinatie met woonbegeleiding sluiten.

Kortom, er staan nogal wat wijzigingen op stapel waar u zich contractueel op moet voorbereiden. Voorlopig is het nu eerst wachten op de Eerste Kamer en - als deze tevens instemt - met de afkondiging in het Staatsblad. Het doel van de minister is om de wet met ingang van 1 juli 2016 in te laten gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij mr. Jeannette Klaarenbeek.


Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten