Uitstel EPC

Het energielabel voor nieuwbouw gaat een half jaar later in dan gepland. Niet per 1 januari 2013, maar per 1 juli moet een nieuw gebouw of woning bij oplevering voorzien zijn van een energielabel. Dat meldt Cobouw. Reden van uitstel van de introductie van het energielabel voor nieuwbouw, is de verdeeldheid in de Tweede Kamer over de exacte uitwerking van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestaties Gebouwen. Vooral op het gebied van handhaving en sanctionering is nog volop discussie.

Wennen
Volgens het ministerie van BZK geeft het uitstel aannemers en ontwikkelaars meer tijd om aan de nieuwe regels te kunnen wennen en te voldoen, die gepaard gaan met een oplevertoets. De extra tijd kan cruciaal zijn om juridische conflicten met kopers of opdrachtgevers bij oplevering te voorkomen. De vijf partijen van het Lente-akkoord (Bouwend Nederland, Aedes, Neprom, NVB en ministerie van BZK), willen de komende maanden benutten om meer ervaring op te doen met de oplevertoets. De kennis die zij vergaren stellen zij ter beschikking aan bouwbedrijven en ontwikkelaars.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jos van den Mosselaar.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten