Uitstel invoering huursombenadering

Het kabinet heeft besloten de invoering van de huursombenadering uit te stellen. Als gevolg daarvan blijft ook in 2015 de mogelijkheid bestaan van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Begin 2013 heeft het kabinet toegezegd te komen met een voorstel voor invoering van een huursombenadering. Die huursom zou naast de jaarlijkse huurverhoging, tevens de huurharmonisatie bij mutatie moeten omvatten. Daarnaast dient de huursom mede dekking te bieden aan de verhuurderheffing. Het kabinet heeft nu tot uitstel besloten. Enerzijds omdat de uitwerking van de huursombenadering meer tijd in beslag neemt. Anderzijds omdat partijen verzocht hebben de wijziging van het woningwaarderingsstelsel (waarbij de WOZ-waarde van een woning deel gaat uitmaken van de waardering) niet gelijktijdig in te voeren met de huursombenadering. Het kabinet zal nu in het voorjaar van 2015 een voorstel doen voor invoering van een huursombenadering.

Indien u vragen over dit artikel heeft kunt u contact opnemen met Tanja de Groot of Jos van den Mosselaar.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten