Uitstel invoering Warmtewet tot 1 januari 2014

Onlangs heeft Minister aan de Eerste Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de Warmtewet, die aanvankelijk per 1 juli 2013 was voorzien, moet worden uitgesteld tot 1 januari 2014. Verschillende belangenorganisaties - waaronder Aedes - hebben er bij het Ministerie op aangedrongen de inwerkingtreding uit te stellen en de Minister heeft aan deze oproep gehoor gegeven.

Voor woningcorporaties is van belang dat zij thans niet alleen voor duurzame energie installaties (zoals WKO), maar ook voor traditionele installaties worden aangemerkt als warmteleverancier. Dit betekent dat complexen waarin gasgestookte blokverwarmings-installaties warmte aan huurders te leveren ook vallen onder de werking van de Warmtewet. Voor de woningcorporatie betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2014 als leverancier in de zin van de Warmtewet zullen worden aangemerkt. Woningcorporaties zullen door deze wet zijn gebonden aan een maximumtarief dat voor de warmte in rekening mag worden gebracht. Voor traditionele gasgestookte blokverwarmings-installaties geldt met betrekking tot de maximum prijs overigens wel een versoepeld regime. Van belang is verder dat woningcorporaties per 1 januari 2014 bij warmtelevering altijd dienen te beschikken over schriftelijke overeenkomsten met bijbehorende algemene voorwaarden.

VBTM heeft inmiddels een groot aantal woningcorporaties begeleid bij het opstellen van een leveringsovereenkomst voor warmtelevering en bijbehorende algemene voorwaarden. Wij kunnen u hierover verder adviseren. Desgewenst kunt u contact opnemen met Marco de Boer.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten