Update model huurcontract en algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte

Zoals wij u eerder op onze website berichtten heeft VBTM Advocaten in opdracht van Aedes een (nieuw) model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden ontwikkeld voor zelfstandige woonruimte. Ten opzichte van het model dat wij in april 2014 op onze website plaatsten hebben wij thans enkele (kleine) wijzigingen doorgevoerd. Er bleek een fout te zijn geslopen in de nummering van de voet- en eindnoten in het contract en de algemene voorwaarden, hetgeen in bijgaande versie van december 2014 is rechtgezet. Voorts is volledigheidshalve een prijspeil opgenomen bij de boetebepalingen in artikel 6.6. en 6.8 van de algemene voorwaarden. De belangrijkste wijziging is dat artikel 4 van de huurovereenkomst (en de artikelen in de algemene voorwaarden waarin werd verwezen naar het begrip “servicekosten”) is aangepast naar aanleiding van een recente wetswijziging.

De vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter, valt niet langer onder het begrip “servicekosten”. Deze vergoeding wordt thans aangemerkt als “kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter”. “Servicekosten” zien nu slechts nog op de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de levering van elektriciteit en water in gemeenschappelijke ruimten of aan de kosten van een huismeester. Van belang is dat zowel de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter als de servicekosten nog steeds in rekening worden gebracht bij de huurder, mits overeengekomen.

De versie van december 2014 betreft nog steeds een modelhuurovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) en verhuurders kunnen (onderdelen van) bepalingen desgewenst aanpassen en afstemmen op hun eigen beleid en de lokale situatie. Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met Georgie Geurts of Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten