Update Model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

In opdracht van Aedes heeft VBTM Advocaten een model huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden ontwikkeld voor de verhuur van zelfstandige woonruimte. De laatste versie dateert alweer van december 2014. Tijd voor een update.

shutterstock-169809827.jpg

De wijzigingen vloeien voort uit ontwikkelingen in rechtspraak en het wetsvoorstel dat op dit moment aanhangig is tot wijziging van de Warmtewet. Op grond van dat wetsvoorstel is de Warmtewet dadelijk in het geheel niet meer van toepassing voor verhuurders. Om voornoemde redenen zijn artikel 8 van de huurovereenkomst en enkele artikelen in de algemene voorwaarden aangepast. De wijzigingen ten opzichte van het vorige model, versie december 2014, zijn grijs gearceerd. Ook deze nieuwe versie blijft nog steeds een modelhuurovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) en verhuurders kunnen (onderdelen van) bepalingen desgewenst aanpassen en afstemmen op hun eigen beleid en de lokale situatie. 

Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met Georgie Geurts of Tanja de Nijs.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten