Uw huurwoning op Marktplaats: reden voor ontbinding?

Op de website www.marktplaats.nl bestaat het kopje ‘Huizen en kamers’. Maar ook andere populaire verkoopsites zoals www.speurders.nl kennen vrijwel zonder uitzondering de optie ‘Woningen te huur’. Op internet worden via dergelijke websites regelmatig (sociale) huurwoningen aangeboden voor onderverhuur. Vaak tegen een veel hogere onderhuurprijs en uiteraard zonder toestemming van de verhuurder. Is het adverteren met een huurwoning voldoende voor ontbinding van de huurovereenkomst?

Ja, zo oordeelde het Gerechtshof ’s-Gravenhage. Er is niet alleen sprake van slecht huurderschap als de woning daadwerkelijk wordt onderverhuurd, maar ook wanneer het alleen aan het ingrijpen van de verhuurder ligt dat de woning uiteindelijk niet werd onderverhuurd. Het komt er dus op neer dat de verhuurder aannemelijk moet maken dat de hoofdhuurder – naast de advertentie – concrete plannen heeft voor onderverhuur. Bijvoorbeeld doordat hij reeds bezichtigingen heeft ingepland.

Het kan daardoor noodzakelijk zijn dat medewerkers van de verhuurder zich ‘undercover’ als potentiële onderhuurders voordoen en bijvoorbeeld reageren op de woning of een bezichtiging inplannen. Verder is het aan te raden om direct duidelijke screenshots van de internetadvertentie te maken. Zo snel als deze is geplaatst kan deze namelijk ook weer worden verwijderd.

VBTM Advocaten heeft op deze ontwikkeling overigens reeds ingespeeld door artikel 6.6 van de standaard algemene huurvoorwaarden voor woonruimte van Aedes te wijzigen. Dat artikel luidt nu: “Huurder mag het gehuurde niet op internet of anderszins aan derden te huur aan te bieden.”

Heeft u vragen over het tegengaan van illegale onderverhuur neemt u dan contact op met Christian Schellekens.

Gerechtshof ’s-Gravenhage 29 oktober 2013, WR 2014/106 (niet gepubliceerd)

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten