Valt hennep drogen onder kweekverbod?

Ondanks dat het landelijk bekend is dat verhuurders streng optreden tegen het kweken van hennep in zowel woningen als bedrijfsruimtes, lijkt het einde hiervan niet in zicht. Bovendien ontstaan er varianten: in sommige panden wordt de hennep niet geteeld, maar alleen gedroogd of geknipt. De meeste verhuurders hebben in de huurovereenkomst een contractueel verbod tot het kweken van hennep en/of het handelen in strijd met de Opiumwet opgenomen. Maar valt het drogen van hennep ook onder dit verbod? Die vraag kreeg de kantonrechter in Haarlem voorgelegd.

De aanleiding
Voor de duur van een jaar wordt een bedrijfsruimte bestaande uit twee verdiepingen verhuurd. In de huurovereenkomst is deze bepaling opgenomen: gebruik als seksclub, horeca-instelling of voor aanverwante activiteiten, alsmede kweek en handel van niet legale producten, is (eveneens) niet toegestaan. Halverwege de duur van het contract doet de politie een inval in het pand en rolt op de eerste verdieping een hennepdrogerij op. De verhuurder plaatst vervolgens nieuwe sloten en reinigt en herstelt de schade aan het gehuurde.

Het geschil
De verhuurder stapt naar de rechter en vordert ontbinding van de huurovereenkomst en schadevergoeding. De huurder verweert zich en stelt ter zake de hennepdrogerij, dat er geen sprake is van het gebruik van het gehuurde in strijd met het huurcontract. De hennep bevond zich uitsluitend om te drogen in het pand en dat is geen kweken, meent de huurder.

De uitspraak
De rechter is het niet eens met de huurder en is van oordeel dat ‘het drogen van cannabisproducten onderdeel uitmaakt van het gehele kweekproces’. Omdat de huurder heeft erkend dat er hennep werd gedroogd, heeft hij dus in strijd met het verbod in het contract gehandeld. De rechter beslist mede daarom dat de ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. De schade bestaande uit de reiniging van het pand en het herstel van gebreken wordtdoor de rechter ook toegekend.

Het gevolg
De vraag of het drogen van hennep ook onder het verbod op het kweken van hennep valt, kan in ieder geval volgens de rechtbank Haarlem met ja worden beantwoord. Dat het in deze zaak om bedrijfsruimte gaat, doet daaraan niet af. Naar deze uitspraak kan ook worden verwezen in geval van een hennepdrogerij in een woning omdat de rechter simpelweg heeft geoordeeld dat het drogen van hennep onderdeel is van het gehele kweekproces en dus onder het contractuele verbod valt. Naar mijn mening valt het knippen van hennep er ook onder. Maar voor meer zekerheid daarover is een uitspraak natuurlijk wel gewenst.

Gabriëlle Gijsberts

Dit artikel is tevens gepubliceerd in Aedes-Magazine 4/2008.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten