Van energieprestatiecertificaat naar energielabel

Sinds 2008 is het in principe al verplicht om een energieprestatiecertificaat voor een woning te hebben en aan de huurder te verstrekken bij het aangaan van een huurovereenkomst. Aangezien aan het niet voldoen aan deze verplichting geen sanctie was gekoppeld, had het verkrijgen van dit certificaat voor veel verhuurders -los van huurprijsrechtelijke consequenties- geen prioriteit. Om een Europese Richtlijn te implementeren is op 8 juli jl. een Wijzigingsbesluit op het Besluit Energieprestatie gebouwen gepubliceerd dat per 1 januari 2015 in werking zal treden. Dit Besluit noodzaakt tot het bijstellen van de prioriteiten.


Vanaf 1 januari 2015 wordt de term “energieprestatiecertificaat” vervangen door de term “energielabel” . Woningeigenaren, die nog geen energielabel hebben, zullen in januari 2015 een brief ontvangen van de overheid met informatie over het voorlopig energielabel van de woning. In deze brief wordt de woningeigenaar ook gewezen op de verplichting een definitief energielabel te overhandigen op het moment van verkoop of verhuur van de woning. Een definitief energielabel kan worden aangevraagd via een internetapplicatie die vanaf 1 januari 2015 beschikbaar wordt gesteld. Via deze applicatie kan de woningeigenaar c.q. verhuurder de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen, bijvoorbeeld door het verstrekken van aanvullende informatie over, isolatie, glas en de verwarmingsketel. Deze gegevens worden vervolgens door een deskundige gecontroleerd, waarna de verhuurder een definitief energielabel ontvangt. Door een koppeling van de databases van het Kadaster en de energielabeldatabases zijn eventuele overtredingen direct in beeld.


Minister Blok heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)opgedragen om als onafhankelijk toezichthouder te controleren of een verhuurder aan zijn plicht heeft voldaan om een energielabel te overhandigen bij nieuwe verhuur en oplevering. De ILT kan overgaan tot interventies om de naleving te bevorderen. U kunt hierbij denken aan het doen uitgaan van een waarschuwing, een voornemen tot bestuursrechtelijk handhaven en het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Over de hoogte van de dwangsom is thans nog niets bekend. Om handhaving te voorkomen zal de verhuurder dan ook actief aan de slag moeten met het verkrijgen van een definitief energielabel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jeannette Klaarenbeek.

Pagina printen:Printen
Relevante nieuwsberichten